Wykorzystujemy pliki cookies zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji korzystania z BIP. W każdej chwili możesz skasować i zablokować cookies w Twojej przeglądarce.
 
Logo BNL
RSS
A A A K
Biuro Nasiennictwa Leśnego
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie danych kontaktowych do inspektorów kontroli terenowej, wyróżnienie telefonów do BNL.

Kontakt

 

Biuro Nasiennictwa Leśnego

Godziny urzędowania 800-1600

ul. Rakowiecka 30,
02-528 Warszawa
e-mail: bnl@bnl.gov.pl

NIP: 5262789037

tel. (22) 646-28-64
tel. (22) 646-76-36
tel. (22) 646-78-33
fax wew. 18

 


Obsada Biura Nasiennictwa Leśnego:

mgr inż. Ryszard Dzialuk

Dyrektor
22-646-28-64 wew. 15; 606-759-901; 898-001*

Wykształcenie

Akademia Rolnicza Wydział Inżynierii Leśnej Kijów, Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania WSNS Warszawa

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

Ośrodek Transportu Leśnego w Sobieszowie k/ Jeleniej Góry i w Opolu – z-ca dyrektora; Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - przewodniczący Zarządu Okręgu w Opolu, sekretarz Zarządu Głównego w Warszawie; Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego – dyrektor departamentu,Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych w latach 1983-1990

dr inż. Tomasz Dziemidek

Zastępca Dyrektora
e-mail: tomasz.dziemidek@bnl.gov.pl
22-646-78-33 wew. 14;  606-759-903; 898-003*

Wykształcenie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny; praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Tarasiuka "Przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania produkcji szkółkarskiej buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. w północno-wschodniej Polsce"

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

SGGW Warszawa; Ministerstwo Środowiska; Instytut Badawczy Leśnictwa

Ewa Mlekicka

Główny Księgowy
22-646-76-36 wew. 22;  606-759-909; 898-009*

e-mail: ewa.mlekicka@bnl.gov.pl

Wykształcenie

Liceum Ekonomiczne nr IV w Warszawie; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - ukończony Kurs na Głównego Księgowego

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

CZSS "SPOŁEM" - referent księgowy; "METROPROJEKT" Sp. z o.o. - samodzielny referent księgowy; Kevin Int. Sp. z o.o. - Główny Księgowy; "SERVIPOL" SA - Główny Księgowy; Fundacja "Pokonać Ciszę" - Główny Księgowy

Katarzyna Pawłowska

mgr Katarzyna Pawłowska

Starszy Inspektor Zespołu ds. administracyjno-budżetowych i kadr
Pracownik korpusu Służby Cywilnej
22-646-28-64 wew. 11;  606-759-908; 898-008*
e-mail: katarzyna.pawlowska@bnl.gov.pl

Wykształcenie

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza w Katowicach

Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

Impexmetal S.A., COFINCO-POLAND Sp. z o.o. - specjalista ds. kadr i płac, PPHU WAMPOL

mgr inż. Krzysztof Supruniuk

Specjalista Zespołu ds. Informatyki i Współpracy Międzynarodowej, kontrola terenowa
Pracownik korpusu Służby Cywilnej
22-646-28-64 wew. 16;  606-759-907; 898-007*
e-mail: krzysztof.supruniuk@bnl.gov.pl

Wykształcenie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

Nadleśnictwo Rudziniec, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie; założyciel sieci komputerowej w domach studenckich SGGW w Warszawie

WYDZIAŁ REJESTRU LEŚNEGO MATERIAŁU PODSTAWOWEGO

Katarzyna Jaskulska

mgr inż. Katarzyna Jaskulska

Starszy specjalista - Inspektor kontroli terenowej

22-646-28-64 wew. 12;  606-759-904; 898-004*

e-mail: katarzyna.jaskulska@bnl.gov.pl

Wykształcenie

Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny

Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Krakowie

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

Nadleśnictwo Smardzewice, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy

dr inż. Beata Andres

Starszy specjalista

Pracownik korpusu Służby Cywilnej
22-646-28-64 wew. 12;  881-920-977; 898-011*

e-mail: beata.andres@bnl.gov.pl

Wykształcenie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny

Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Zajączkowskiego (fitosocjologia)

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

SGGW w Warszawie, OB-CZRB PAN Powsin, Natura 2000

mgr inż. Katarzyna Fujak

Starszy specjalista (obecnie na urlopie wychowawczym)
Pracownik korpusu Służby Cywilnej
e-mail: katarzyna.fujak@bnl.gov.pl
22-646-78-33 wew. 12

Wykształcenie

Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, kierunek Finanse i Bankowość- studia podyplomowe

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

Nadleśnictwo Jeleśnia

mgr inż. Piotr Sosiński

Starszy specjalista - Inspektor kontroli terenowej

Pracownik korpusu Służby Cywilnej

22-646-28-64 wew. 12;  606-759-902; 898-002*
e-mail: piotr.sosinski@bnl.gov.pl

Wykształcenie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny

Studia Podyplomowe "Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE" - SGGW Wydział Nauk Ekonomicznych

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

Nadleśnictwo Pułtusk

WYDZIAŁ OBROTU LEŚNYM MATERIAŁEM ROZMNOŻENIOWYM

mgr inż. Lech Bukowski

Starszy Specjalista
Pracownik korpusu Służby Cywilnej
e-mail: lech.bukowski@bnl.gov.pl
22-646-78-33 wew. 13 lub 17;  606-759-905; 898-005*

Wykształcenie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL
Naczelny Zarząd Lasów Państwowych - Naczelnik Wydziału; organizator Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie; Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Warszawie - specjalista; Biuro Polowań Dewizowych i Turystyki "PAGEDTOURS" - wiceprezes zarządu; Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa Warszawa Wawer - naczelnik
Jako student SGGW organizator półrocznej wyprawy naukowo-badawczej do Indii.

mgr inż. Agata Zadworna

Starszy specjalista
Obrót międzynarodowy LMR

Pracownik korpusu Służby Cywilnej
e-mail: agata.zadworna@bnl.gov.pl
22-646-78-33 wew. 13 lub 17;  606-759-906; 898-006*

Wykształcenie

Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Leśny

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

Nadleśnictwo Nowa Sól, Nadleśnictwo Szprotawa – Specjalista ds. Hodowli lasu i lasów niepaństwowych (selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwo leśne oraz współpraca w ramach funduszy UE); Administrator SILP

mgr inż. Robert Grzeszczyk

Starszy specjalista - Inspektor kontroli terenowej

Pracownik korpusu Służby Cywilnej
22-646-76-36 wew. 13 lub 17;  606-759-910; 898-010*
e-mail: robert.grzeszczyk@bnl.gov.pl

Wykształcenie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny

Studium Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania

Ważniejsze doświadczenia w drodze do BNL

Praktyka w Administracji Lasów Państwowych począwszy od stanowiska podleśniczego, a skończywszy na nadleśniczym; doświadczenie w działalności gospodarczej

Inspektorzy kontroli terenowej umiejscowieni poza siedzibą BNL

Bogdan Werhun

mgr inż. Bogdan Werhun


604-990-327
Jerzy Żebrowski

mgr inż. Jerzy Żebrowski

608-318-285

 

mgr inż. Maria Skarbek

609-971-597

e-mail: skamar@op.plOpublikował: Marcin Giersz
Publikacja dnia: 07.05.2014
Podpisał: Marcin Giersz
Dokument z dnia: 07.05.2014
Dokument oglądany razy: 6 619
bip.gov.pl
mos.gov.pl logo
epuap.gov.pl logo

Biuro Nasiennictwa Leśnego
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, email: bnl@bnl.gov.pl